english deutsch
Milfor Steel s.r.o.
Co dodáváme

Kvarto plechy, kotlové, vysokopevnostní

Jakost S700MC - vysokopevnostní plechy
Rozměry šíře 1500 mm, délka max. 12000 mm
  dle EN 10 149
Tloušťky 3 - 15mm
Balení tabule
Značení na štítcích, barevný tisk na povrch
Způsob dodávek ze skladu stazeni excel ( 20kB )

Za tepla válcované plechy jakosti S700MC s vysokou mezí kluzu, určeny k tváření za studena. Je vąak třeba zohlednit vyšší pevnost materiálu a tomu přizpůsobit použité nástroje, včetně dostatečného promazání kluzných ploch. Výrobce nedoporučuje zpracovávat materiál při teplotách pod 15oC


Vysoká pevnost plechů se využívá k výrobě dílů ( podvozky nákladních automobilů, jeřáby, vozidla pro převoz zeminy ), kdy dochází ke snížení jejich hmotnosti a následně navýšení užitečného zatížení.

Bezproblémová svařitelnost všemi bežnými způsoby, bez nutnosti předehřevu materiálu. Materiál je možno táké dělit laserem, plamenem a plasmou.


Mez kluzu min. 700MPa

Pevnost v tahu 750 - 930MPa


Označení oceli jakosti S700MC:

- písmeno S znamená konstrukční ocel

- písmeno M termomechnicky tvářená ocel

- písmeno C materiál určen k tváření za studena